t 06-4966-4917

BURNOUT ?

Stress vormt een onvermijdelijk onderdeel van ons leven.
Inspanning is nodig om tot resultaten te komen.
En de ontspanning die daarop volgt moet zorgen dat ons lichaam zich kan herstellen.

Wanneer dat niet- of onvoldoende- gebeurt plegen we roofbouw.
En dat merken we meestal pas als we ziek worden:
We hebben alle signalen van ons lichaam genegeerd !

Hoe kun je voorkomen dat je opbrandt?

Met een STRESS-SCAN kun je stress en roofbouw vroegtijdig signaleren.

In een BEGELEIDINGSTRAJECT-op-maat leer je met de stress en inspanningen in je leven om te gaan.

Met een training EMOTIE-MANAGEMENT herstel je de balans tussen verstand en gevoel.