t 06-4966-4917

ZKM

Zelf Konfrontatie Methode

(ontwikkeld aan de Radboud-universiteit)

een bewezen effectieve methode voor zelfonderzoekwaarmee je reflecteert op je eigen leven.
Je eigen betekenisvolle ervaringen, herinneringen en wensen worden op gestructureerde wijze verbonden met gevoelens.

De (gemeten) gevoelspatronen maken de rode draad in je verhaal zichtbaar.
Door dieper inzicht in je eigen handelen wordt het mogelijk om gedrag ook daadwerkelijk te veranderen.

Het is een compacte en tegelijkertijd intensieve werkwijze,

toepasbaar op verschillende gebieden, zoals:

functionering
leiderschap
loopbaanverandering
afstemming werk en privé
zingeving