t 06-4966-4917

De Zelf Konfrontatie Methode – ZKM**

een bewezen effectieve methode voor zelfonderzoek,
waarmee je reflecteert op je eigen leven.
Je eigen betekenisvolle ervaringen, herinneringen en wensen worden op gestructureerde wijze verbonden met gevoelens.

De (gemeten) gevoelspatronen maken de rode draad in je verhaal zichtbaar.
En door dieper inzicht in je eigen handelen wordt het mogelijk om ook gedrag daadwerkelijk te veranderen.

Het is een compacte en tegelijkertijd intensieve werkwijze, toepasbaar op verschillende gebieden, zoals
*       functionering,
*       leiderschap,
*       loopbaanverandering,
*       afstemming werk en privé
*       zingeving.

** ontwikkeld aan de Radboud-universiteit,