t 06-4966-4917

                                  WERK 

is een belangrijk onderdeel van je leven:

het bepaalt in hoge mate hoe je je voelt.

Als je niet tevreden bent over het werk dat je doet, 

over je functie of de invulling daarvan, 

is het belangrijk om daarbij stil te staan.

Anders kom je in een negatieve spiraal terecht.

In een  

ZKM-LOOPBAANTRAJECT

onderzoek je wat voor jou op dit moment belangrijk is,

ontdek je onvermoede mogelijkheden

en leer je hoe je, weloverwogen, keuzes kunt maken,

ook in de afstemming werk en privé

 

STA DUS EVEN STIL 

bij je eigen verhaal, 

om je posities opnieuw te bepalen.