Innerlijke dialoog?

“Ik kan mijn hoofd niet stilzetten! Ik blijf maar piekeren”.
We zijn we heel veel in gesprek met onszelf zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Wat we piekeren noemen is vaak een stroom van gesprekken,’ innerlijke dialogen’ tussen verschillende kanten van onszelf, tussen verschillende rollen en stemmen.
  We kunnen die stroom niet stilzetten. Maar als we erbij stilstaan kunnen we die dialogen (of toch monologen?) op een andere manier voeren.

In een Zelfonderzoek leer je hoe je met die stroom van gedachten kunt omgaan.